V okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Krško v tem letu nadaljuje z izgradnjo kanalizacije in priključkov na območju Senovega. Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar so danes podpisali pogodbo za dela povečanja stopnje priključenosti na kanalizacijski sistem na Senovem. Dela se bodo po fazah na posameznih odsekih začela v aprilu in zaključila junija 2023. Skupna vrednost projekta znaša 1, 2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 65 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države.

 

Občina Krško je v januarju 2021 objavila javno naročilo za projekt "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SPODNJE SAVE – OBČINA KRŠKO". Javno naročilo je bilo razdeljeno na sklope, družba Kostak je bila uspešna pri pridobitvi del v okviru prvih treh sklopov, in sicer v vrednosti 610.171,64 brez DDV: 

1.       Kanalizacija Tomšičeva cesta Senovo

2.       Kanalizacija Cankarjeva cesta (južni del) na Senovem

3.       Kanalizacija Cankarjeva cesta – Metalna na Senovem

Na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem ulic oz. odsekov ulic. Po terminskem planu v letošnjem letu odseka Bohorske in Rudarske ceste, v letih 2021 in 2022 severni del Tomšičeve ceste, Cesta 3. julija in Cesta bratov Zorko, v letih 2022 in 2023 pa dva odseka na Cankarjevi cesti. Dela bodo obsegala novogradnjo fekalne kanalizacije, na nekaterih odsekih tudi širokopasovne povezave in meteorne kanalizacije.