Kostanjevica na Krki, 7. 5. 2021 - Predsednik družbe Kostak Miljenko Muha in župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič sta danes podpisala pogodbo za komunalno ureditev stanovanjskega območja Ljubljanske ceste v Kostanjevici na Krki. Gradbena dela bodo obsegala ureditev ceste, novo kanalizacijo, vodovod in cestno razsvetljavo. Investicija se bo izvajala fazno v letih 2021 in 2022. Končni rok za zaključek gradbenih del je 30. 7. 2022. Vrednost: pogodbe je 265.270,64 brez DDV. Na razpis se je prijavilo šest izvajalcev gradbenih del, med katerimi je bila družba Kostak najugodnejša.  ​​​​​​​

Predsednik uprave je ob podpisu pogodbe poudaril, da bo v sklopu projekta 150 gospodinjstvom omogočen priklop na kanalizacijski sistem in s tem čiščenje odpadnih voda na kostanjeviški čistilni napravi. Tako bo izvedba projekta poleg ureditve osnovne infrastrukture tudi prispevek k čistejši reki Krki in okolju.