Šmarješke Toplice,  5. 5. 2021 - Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar sta podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije v naselju Dolenje Kronovo. Družba Kostak je bila v postopku javnega naročila izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

Projekt se bo pričel izvajati še ta mesec, skladno s pogodbenimi določili bo prva faza (tlačni vod do centralne čistilne naprave) zaključena v štirih mesecih po uvedbi v delu, druga faza (celovita izgradnja kanalizacije v naselju) pa do konca letošnjega leta.

Vrednost pogodbenih del znaša 707.593,66 EUR z DDV.