Ob računu za komunalne storitve za maj smo uporabnikom komunalnih storitev po pošti poslali spremenjene urnike odvoza komunalnih odpadkov. Od 1. 7. 2021 bo spremenjena pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal na vsake tri tedne in ne več na dva tedna kot doslej.  Pogostost odvoza embalaže in bioloških odpadkov ostaja pri gospodinjstvih nespremenjena. 

Skupna količina komunalnih odpadkov se vsako leto povečuje, medtem ko se zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov v sivih posodah zmanjšuje, posledično pa povečuje količina ločeno zbranih odpadkov. Zaradi spremenjenega razmerja teh količin se bo zmanjšala pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov, povečale pa se bodo aktivnosti na področju ločevanja odpadkov. S prilagoditvijo urnika odvoza mešanih komunalnih odpadkov želimo zagotoviti obstoječo ceno ravnanja z odpadki za občane, kljub temu da se cene goriva in ostali stroški povečujejo.

NOVI URNIKI ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV BODO NA SPLETNI STRANI OBJAVLJENI OD 24. 6. 2021 DALJE na naslednji povezavi http://uod.kostak.si/ Do takrat pa bodo objavljeni urniki, ki veljajo do 30. 6. 2021.