V tokratnem obvestilu opozarjamo na skrbno ravnanje z odpadki na pokopališčih in o tem, da je za dela na pokopališčih potrebno pridobiti soglasje upravljavca pokopališča. Obveščamo tudi o 24-urni dežurni pogrebni službi ter urejanju in vzdrževanju pokopališč.