Naše hčerinsko podjetje KOSS, d. o. o., te dni začenja projekt Šmartinska ploščad I v Ljubljani. Gre za stanovanjsko sosesko s 157 stanovanji blizu mestnega središča. Soseska bo imela skupni atrij z zeleno parkovno površino, pešpotmi in drugimi možnostmi za preživljanje prostega časa.

Več na: smartinskaploscad.si