Uporabniki komunalnih storitev lahko na enostaven način, z vnosom naslova vašega odjemnega mesta, na spletni aplikaciji http://uod.kostak.si preverite vaše termine odvoza posamezne vrste odpadkov.