V pričetku junija 2021 je družba Kostak prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec skupaj z odvisnimi družbami HPG Brežice, Gitri, Kostak GIP in ePosavje MEDIA, ki tvorijo Skupino Kostak.

V Laškem se je 13. septembra odvila še formalna slavnostna podelitev, katere se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj. Podelitvi so si pridružili tudi partnerji v projektu iz Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov in Združenja delodajalcev Slovenije. V imenu vseh sodelujočih družb Skupine Kostak sta se podelitve udeležili Elizabeta Cemič (na sliki), direktorica Splošno kadrovskega sektorja in nosilka projekta v Skupini Kostak, ter Maja Kermc, vodja Službe za kontroling in kakovost.

Certifikat DOD temelji na bistvenih sestavnih standarda ISO 26000 in pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna:

  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • varnost in zdravje pri delu,
  • izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, 
  • medgeneracijsko sodelovanje.

Zavedamo se, da smo pomemben deležnik poslovnega okolja in trajnostnega razvoja, naše delovanje je vpeto v širši družbeni prostor. Pri svojem delu si tako prizadevamo za višjo kulturo delovanja, sodelovanja in odnosov, učinkovitost delovnih procesov, družbeno sprejemljivost in odgovorno ravnanje do okolja. S tem povečujemo ugled in prepoznavnost, krepimo tržno vrednost Skupine Kostak in prispevamo k večji družbeno odgovorni vlogi v skupnosti.

Pristopni certifikat DOD - sporočilo za javnost