Med 7. in 9. oktobrom bomo nevarne odpadke z mobilno zbiralnico pobirali kar na dvajsetih lokacijah. V sodelovanju z družbo ZEOS bomo zbirali še uporabno in odpadno električno ter elektronsko opremo. Novost tokratne akcije pa je zbiranje še uporabnih oblačil in obutve. Vabljeni!