Združenje SJF je bilo ustanovljeno z namenom, da deluje in nastopa kot predstavnik slovenske jedrske industrije pri skupnih zadevah. Najpomembnejše naloge SJF so skrb za izmenjavo informacij, izkušenj in znanja, skrb za zboljšanje odnosov z državnimi institucijami, zagotavljanje informacij o jedrski energiji državnim institucijam, medijem in javnosti, organizacija izobraževanj, obravnavanje zakonskih predpisov in standardov v Sloveniji in EU ter sodelovanje v odborih in delovnih skupinah evropskega združenja FORATOM.

Nadaljnji razvoj in rast SJF zahtevata dejavnosti, ki bodo v prihodnjih letih usmerjene predvsem v doseganje naslednjih ciljev:

  • širša vključitev vseh članov v dejavnosti foruma,
  • podpora članom foruma pri strokovnem izpopolnjevanju,
  • zagotavljanje vidnosti foruma v slovenski družbi,
  • spodbujanje dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov.

V združenje so vključena podjetja in organizacije, ki delujejo na področju jedrske energije ter podporne organizacije, skupaj 16 članov. 

Več o SJF lahko preberete v publikaciji foruma Jedrska energija za razvoj Slovenije na tej povezavi..