Na zadnji strani računa vas obveščamo o novih podzemnih zbiralnicah in ponovni uporabi.