Objavljamo prosto delovno mesto z nazivom: “Vodja gradbišč II” v Sektorju gradenj, za nedoločen čas.

Podjetje sprejema pisne prijave do vključno 26. aprila 2017, na naslovu Kostak d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, ali po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Več informacij dobite v kadrovski službi na telefonski številki 07 48 17 204 pri Renati Resnik. Telefonska številka centrale družbe Kostak d. d. je 07 48 17 200.

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

 

Opis razpisanega delovnega mesta:

Naziv: VODJA GRADBIŠČ II

M/Ž

1 kandidat / kandidatka

Opis del in nalog:

 • pomoč pri nadzoru gradbišč in vodenju del na gradbiščih
 • vodenje dokumentacije in obračuna gradbišč v sodelovanju s tehničnim vodjo
 • pomoč pri organiziranju dela v skladu z operativnim planom in predpisi iz varstva pri delu
 • pomoč pri vodenju gradbišč in občasna manj zahtevna geodetska dela
 • sodelovanje pri pripravi popisov in ponudb za izvedbo dodatnih gradbenih del
 • sodelovanje pri izdelavi analiz in finančnih rezultatov uspešnosti po posameznih gradbiščih, na katerih sodeluje in posredovanje poročil vodji projekta
 • sodelovanje pri izdelavi letnih programov del na področju gradbeništva
 • sodelovanje pri izdelavi mesečnih poročil o izvajanju letnega programa del in posredovanje le teh vodji projekta
 • skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • pripravljanje poročil nadrejenemu o vseh izvedenih aktivnostih izven rednega delovnega časa
 • skrb za zdravje in varnost pri delu
 • poznavanje zakonodaje in oblikovanje predlogov novitet v smislu izboljšanja standarda in tehnologije s področja dejavnosti gradenj
 • sodelovanje z vodjo pri planiranju, organiziranju, vodenju in kontroliranju izvajanja vseh del na gradbišču
 • pomoč pri spremljanju in kontroliranju del podizvajalcev, prevozov in gradbene mehanizacije
 • skrb za pripravo in nadzor nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah
 • izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje cest in spremljajočih površin
 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:

VII. stopnja izobraževalnega programa gradbene smeri, VI. stopnja ali V. stopnja ter 20 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit gradbene stroke 

Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas