Blanca, 26. maja  -  Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk sta podpisala pogodbo za dograditev dveh prizidkov OŠ Blanca. Vrednost pogodbenih del znaša 1.914.545 EUR. Družba Kostak je bila na javnem razpisu izbrana kot najugodnejši ponudnik. Več o projektu dozidave na tej povezavi. 

 Foto: STA