Na položnici za najem grobnega prostora vas obveščano o različnih vsebinah, povezanih z izvajanjem pogrebno-pokopališke službe.