Družba Kostak objavlja dve prosti delovni mesti v Sektorju gradenj za čas enega leta z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo na razpisanih delovnih mestih se izvaja v Nemčiji. Možnost zaposlitve imajo slovenski državljani oziroma kandidati s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Vlogo za prosto delovno mesto pošljite na naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. K vlogi priložite vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Martina Kukovičič, telefonska številka (07) 87-00-405, elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prijavite se lahko do 30. 9. 2022

OPIS RAZPISANIH DEOVNIH MEST 

Naziv: STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, Sektor gradenj

Opis del in nalog:

 • skrb za pravilno delovanje  delovnega stroja, s katerim opravlja dela

 • vzdrževanje  delovnega stroja po navodilu operativnega vodje avto-strojnega parka

 • vodenje evidenc opravljenega strojnega dela (delovne ure stroja) in posredovanje le-teh obračunskemu tehniku

 • opravljanje potrebnega gradbenega dela na gradbišču, po nalogu vodje gradbišča, delovodje ali skupinovodje

 • opravljanje vzdrževalnih del pri letnem vzdrževanju cest po navodilih koordinatorja za to področje

 • v zimskem času pluženje in posip cest po nalogu koordinatorja aktivnosti izvajanja opravil zimske službe

 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti

 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Izobrazba in ostale zahteve:  IV. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri, izpit za upravljanje z gradbeno mehanizacijo 

 

 Naziv VOZNIK, Sektor gradenj  

 Opis del in nalog: 

 

 • opravljanje dela voznika tovornega in kombiniranega vozila

 •  v času neopravljanja del voznika, opravljanje del strojnika

 •  skrb za pravilno delovanje tovornega vozila in delovnega stroja

 • vzdrževanje tovornega vozila in delovnega stroja po naročilu operativnega vodje avto-strojnega parka z mehanično delavnico

 • vodenje evidenc opravljenega dela, prevoženih kilometrih vozil in opravljenih delovnih ur gradbenih strojev, s katerimi opravlja delo in le te posreduje obračunskemu tehniku

 • opravljanje potrebnega gradbenega dela na gradbišču, po nalogu vodje gradbišča, delovodje ali skupinovodje

 • opravljanje vzdrževalnih del pri letnem vzdrževanju cest po navodilih koordinatorja za to področje

 • v zimskem času pluženje in posip cest po nalogu koordinatorja izvajanja zimskega vzdrževanja

 • skrb  nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah

 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Izobrazba in ostale zahteve:  IV. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri, vozniški izpit B kategorije