Lokacija zapore: LC 19113 Velika vas -Drnovo-Brege, označeno na grafičnem delu

Trajanje zapore: od 13. 9. do predvidoma 17. 12. 2022

Vrsta zapore: popolna

Vzrok za zaporo: izvedba kolesarske steze

Obvoz: obvoz bo urejen