Lokacija zapore: od starega zdravstvenega doma do križišča pri policiji v starem Krškem

Trajanje zapore: od 12. 9. do predvidoma 31. 10. 2022

Vrsta in vzrok za zaporo: popolna pomična zaradi obnove CKŽ (4. in 5. faza)

Obvoz: obvoz bo urejen s semaforji (mino stare srednje šole), označen na grafičnem delu