Lokacija zapore: Drenovec pri Leskovcu, označeno na grafičnem delu na tej povezavi

Trajanje zapore: od 21. 9. do predvidoma 10. 10. 2022

Vrsta zapore: popolna

Vzrok za zaporo: ureditev vodotoka (VGP), obnova vodovoda (Kostak), preplastitev ceste (Asfalti Kovač)

Naročnik: Občina Krško 

Obvoz: ni predviden

Domačinom in lastnikom zemljišč bo omogočen dostop izven delovnega časa gradbišča. V času trgatev se zaradi bližnjih vinogradov gradbena dela med vikendom ne bodo izvajala, urejeni bodo gradbiščni dostopi.