Krško, 3. november 2022 – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je skupaj z Mestno občino Krško začela z ureditvijo vozišča glavne ceste G1-5, Cesta krških žrtev od križišča pri pokopališču do priključka pri TC Krško. Vrednost projekta znaša okoli 3,8 milijona evrov, od tega bo skoraj 2,3 milijone evrov zagotovila DRSI, nekaj več kot 1,5 milijona evrov pa Mestna občina Krško. V prvi fazi, ki se bo začela 7. novembra in zaključila predvidoma v začetku decembra 2022, bo postavljena popolna zapora ceste od križišča pri pokopališču do bencinskega servisa OMV.

Projekt se bo izvajal v šestih fazah in bo trajal vse do konca prihodnjega leta. Z izvedbo prve faze, od križišča pri pokopališču do bencinskega servisa OMV, bo družba Kostak pričela 7. novembra in zaključila predvidoma v začetku decembra 2022. Celoten projekt bo zajemal rekonstrukcijo glavne ceste v dolžini 1,235 km, rekonstrukcijo križišč, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališčem, preureditev obstoječih cestnih priključkov, izgradnjo nove fekalne kanalizacije, novih komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Obvoz bo urejen po obvoznici (kot je razvidno iz spodnje skice), dostop do bencinskega servisa bo v 1. fazi možen le iz smeri Drnovo.​​​​​​​

Možne so spremembe predvidenega časovnega napredovanja oz. dokončanja delov izgradnje posameznih odsekov, odvisno od vremenskih razmer.

Tako investitorji kot izvajalci prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del. 

​​​​​​​