V sredo, 16. novembra 2022, sta na Občini Šentjernej župan Jože Simončič in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha podpisala pogodbo za ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi – 3. faza.

Podjetje Kostak je bilo na javnem razpisu med šestimi ponudniki izbrano kot najugodnejši izvajalec del. Javno naročilo za cesto v Dolenji Stari vasi – 3. faza, obsega rekonstrukcijo ceste od začetka naselja do gostilne Luzar. Poleg rekonstrukcije ceste, bo zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava ter meteorna in fekalna kanalizacija. Obravnavana trasa je dolga 300 metrov. Vrednost pogodbenih del, ki bodo predvidoma zaključena do konca maja 2023, je 280.406,90 EUR (z DDV).

Vir: Občina Šentjernej