Lokacija zapore: LC 191331 Stara državna cesta, severni most (označeno v grafičnem delu spodaj)

Trajanje zapore: 13. 12. do 17. 12.  

Vrsta zapore: popolna zapora 

Vzrok za zaporo: izvedba geotehnične preiskave 

Obvoz: po južnem mostu