V petek, 9. decembra 2022, smo se udeležili slavnostne podelitve certifikatov Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovornega delodajalca. Dogodek je potekal v konferenčni dvorani Pošte Slovenije v Ljubljana, v imenu skupine Kostak pa sta se ga udeležila Elizabeta Cemič, direktorica Splošno kadrovskega sektorja in skrbnica certifikata Družbeno odgovornega delodajalca, ki je tudi prevzela certifikate, ter Matej Urbanč, koordinator projekta. Certifikate je podeljeval državni sekretar iz Ministrstva za delo RS gospod Simon Maljevac, pristojen za enake možnosti, družino, invalide, starejše in deinstitucionalizacijo. 

Vabilo na prireditev in pridobitev naprednega certifikata je spodbudil revizor iz Ekvilib Inštituta, v oktobru je namreč preveril izvajanje aktivnosti na področjih certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD).  Njegova splošna ugotovitev je bila, da izbrane ukrepe izvajamo korektno in skladno z načrti, prav tako imamo vzorno urejeno dokumentacijo na področju upravljanja projekta DOD. Revizor je prepoznal našo vlogo in prispevke ter pohvalil odgovoren odnos do skupnosti, okolja in zaposlenih. Ugotovitve revizorja je prepoznal in potrdil tudi revizorski svet, ki je tako v novembru izdal sklepe o pridobitvi naprednega krovnega certifikata za družbe skupine Kostak.

Certifikat DOD pokriva štiri področja certificiranja. Z ukrepi za lažje usklajevanje zasebnega in družinskega življenja, za medgeneracijsko sodelovanje in z ukrepi za varnost ter zdravje na delovnem mestu omogočamo zaposlenim dobre delovne pogoje in ugodno počutje na delovnem mestu ter imajo spodbuden učinek na zmanjšanje bolniških odsotnosti. Z ozaveščanjem in informiranjem zaposlenih krepimo zaupanje in sodelovanje med vsemi generacijami ter med zaposlenimi in organizacijo. Zaposlene bogatimo z dodatnimi znanji in jim omogočamo osebno rast in razvoj. Prav tako z ukrepi na področju organizacijskega upravljanja z okoljem in v sodelovanju z ostalimi deležniki skrbimo za trajnostno in odgovorno delovanje, razvijamo skrb za naše okolje in vlagamo v projekte, ki imajo vrednost za skupnost.

Pridobitev naprednega certifikata DOD je potrditev in priznanje, da smo uvrščeni med tiste delodajalce, ki cenijo dostojanstvo in vrednote zaposlenih, povečujemo ugled vseh družb v skupini Kostak in dodajamo svoj prispevek k večji družbeno odgovorni vlogi, blaginji, trajnostnemu razvoju in čistejšemu okolju. Ob tej priložnosti pa se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k prejemu certifikata, vodstvom družb skupine Kostak pa za zaupanje in vso podporo.