V nedeljo, 6. 2. 2023, smo za vodovodni sistem Senovo−Brestanica zaradi prisotnosti izrazitega vonja in nenavadnega okusa vode izdali ukrep prepovedi uporabe pitne vode za pitje in prehrambne namene.

Opravljene so bile analize pitne vode, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Z analizo vzorca vode niso zaznali snovi, ki bi lahko vplivale na spremenjene senzorične lastnosti pitne vode. Analize tako niso razjasnile izvora onesnaženja, zato je tudi odkrivanje vzroka onesnaženja vode težje, saj je napajalno zaledje vodnega vira Dobrova veliko in predstavlja zelo ranljivo območje.

Rezultate analiz najdete na tej povezavi.