Danes, 24. marca, so nas na komunalni čistilni napravi Brestanica obiskali učenci 4. razreda OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Z otroki smo se pogovarjali od kje dobimo pitno vodo, o pomenu varovanja okolja in pitne vode ter o čiščenju odpadne vode na čistilnih napravah. Izvedli smo delavnico pravilnega ločevanja odpadkov in poudarili pomen pravilnega ločevanja ter se pogovorili o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo. Otroci so z zanimanjem poslušali, postavljali vprašanja in sodelovali pri izvedbi delavnice.