V ponedeljek, 24. 4. 2023, ob približno 7. uri bomo pričeli z izvedbo 4. faze rekonstrukcije Ceste krških žrtev, in sicer izgradnjo krožnega krožišča in pripadajočih priključkov na območju obstoječega križišča »Lesnina – Kmetijska apoteka«.

Dostop do trgovskih, proizvodnih, gostinskih in poslovnih objektov v »industrijski coni« bo omogočen izmenično enosmerno s semaforiziranim načinom, kot je prikazano na spodnji shemi  (dostop samo iz smeri »Petrola«, izvoz samo v smeri proti »stadionu«). Začasni dostop do Kmetijske apoteke bo potekal preko izvoza iz Petrola in je namenjen izključno in samo za stranke Kmetijske apoteke. Naši gradbinci opozarjajo, da obhodna vožnja preko BS Petrol proti Drnovemu ne bo več možna.

Prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del.