Na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je 21. 4. 2023 potekal eko dan, ki je učence opozoril na onesnaževanje in na posledice neprimernega ter nespoštljivega odnosa do okolja. Na prireditvi je bila podpisana tudi eko listina, s katero so se na šoli zavezali, da bodo varovali svoj planet.

Učenci so obiskovali različne delavnice pod vodstvom našega podjetja. Na delavnici o oskrbi s pitno vodi so učenci spoznavali kroženje vode, ugotavljali, kdaj je voda pitna, kje izvira, kako se pripravi in kako lahko podtalnica onesnažuje naša tla. Učenci so si ogledali Kostakov kamion za odvažanje smeti, kako pravilno ločevati odpadke, spoznavali, kako lahko stare stvari ponovno uporabimo … Preizkusili so se tudi v eko kvizu. Najmlajši učenci so poslušali zgodbico o bobru Boru ter ustvarjali iz odpadnega materiala. V novinarski delavnici so učenci posneli vse dejavnosti in se preizkusili v vlogi novinarjev na terenu. Video si lahko ogledate na tej povezavi.

Učenci, ki so bili vključeni v likovno delavnico, pa so risali motive za poslikavo našega novega smetarskega tovornjaka. 

Pred zaključkom so se vsi učenci šole udeležili še čistilne akcije, dan pa so zaključili z zasaditvijo drena, ki smo jim ga podarili v spomin na ta dan.