Z mobilno zbiralnico pridemo v vsako krajevno skupnost mestne občine Krško in v občino Kostanjevica na Krki. Na spodnjem urniku preverite, kdaj bomo najbližje vašemu gospodinjstvu.