Vsak mesec vas obveščamo o aktualnih zadevah s področja gospodarskih javnih služb, tokrat objavljamo priporočila: za osvežitev z vodo iz pipe ali pitnikov, za izpiranje hišnega vodovodnega omrežja, za pregled kanalizacijskega omrežja ter ravnanje z biološkimi odpadki. Odvoz odpadkov pričenjamo s 5. uro, z izjemo 15. avgusta, ko na praznični dan odvoza ne bo.