Vodna ujma, ki je pred nekaj dnevi zajela Slovenijo, je tudi na območje Posavja prinesla veliko naplavin. Ravno tako je v nekaterih naseljih nastalo precej odpadkov v julijskih neurjih. Uporabnike komunalnih storitev na območju mestne občine Krško in občine Kostanjevica na Krki obveščamo, da lahko naročijo dodaten brezplačen individualni odvoz kosovnih odpadkov.

Kaj spada med kosovne odpadke?

Med kosovne odpadke spadajo: stavbno pohištvo, odpadni kovinski deli, kosi pohištva, oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, sanitarni elementi, svetila, senčila in drugi odpadki, ki jih zaradi velikosti ni možno odlagati v posode za odpadke. Ob odvozu pa prevzamemo tudi odpadno električno in elektronsko opremo, tekstil in obutev ter izrabljene avtomobilske pnevmatike.


Naročilo odvoza in več informacij

Odvoz kosovnih odpadkov je mogoče naročiti preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI oziroma na telefonskih številkah 07 48 17 313 ali 07 48 17 278, med ponedeljkom in petkom, od 7. do 15. ure.
Kosovni odpadki morajo biti postavljeni pri odjemnem mestu posode za odpadke, na dogovorjeni dan odvoza.