Računom, ki smo jih pošiljali po navadni pošti, smo priložili natisnjene urnike odvoza odpadkov, v elektronski obliki pa bodo na voljo v začetku januarja. Želimo vam lep december.