Skladno z vsebino Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023, v nadaljevanju Uredba) in Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023) vas seznanjamo z načini in roki obveščanja uporabnikov pitne vode vodovodnih sistemov v upravljanju Kostak, d. d. v primeru neskladnosti in zdravstvene neustreznosti pitne vode. 

Načrt obveščanje uporabnikov za leto 2024 bodo prejela vsa gospodinjska kot prilogo k računu komunalnih storitev za mesec januar.

 

*Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem brezplačnega obveščanja preko SMS sporočil, vabimo, da se prijavijo na spletni strani https://www.kostak.si/prijava-na-sms-obvescanje. Za dodatne informacije smo dosegljivi na 07 48 17 224.

**Prednostni prostori so: vrtci, šole, zdrav. ustanove, živilski obrati, dijaški in študentski domovi, domovi za starejše, hoteli, športni centri itd.

 Uporabnike pitne vode, še posebej pa lastnike, upravnike ali upravljavce prednostnih prostorov (zlasti vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, živilskih obratov, domov za starejše, restavracij, barov, stavb z nastanitvenimi zmogljivostmi, športnih centrov, ustanov za prostočasne dejavnosti in rekreacijo itd.), pozivamo, da se vključijo v sistem brezplačnega obveščanja preko SMS sporočil. To storite z izpolnitvijo e-obrazca »Prijava na brezplačno SMS obveščanje« na spletni strani https://www.kostak.si/prijava-na-sms-obvescanje