Danes, 22. marca, obeležujemo Svetovni dan voda. Za nas je ta dan zelo pomemben, saj je osnovna dejavnost družbe Kostak oskrba uporabnikov s pitno vodo pa tudi skrb za ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Na fotografiji vam predstavljamo ožjo ekipo enote oskrbe v pitno vodo: od vodje vo-ka, operativnega vodje, vodje nadzora kakovosti pitne vode, koordinatorjev, skupinovodij, pa do monterjev, ki s svojim prizadevnim delom poskrbijo, da imamo priključeni na javni vodovod v Krški in Kostanjeviški občini, na voljo kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah.

Glavni namen svetovnega dneva voda je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov. Svetovni dan voda vsako leto osvetljuje pomen vode z različnih vidikov. Letošnja osrednja tema se glasi: Voda za mir.

Voda lahko ustvari mir ali sproži konflikt. Ko je voda redka ali je onesnažena, ali ko ljudje nimajo (enakega) dostopa do nje, lahko narastejo napetosti med skupnostmi in državami. Več o tem si lahko ogledate na: https://www.un.org/en/observances/water-day


Tudi v družbi Kostak smo v tem tednu izvajali osveščevalne aktivnosti, tako smo obiskali vrtca Senovo in Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem, kjer smo se z otroki pogovarjali in imeli praktične delavnice o vodi. S četrtošolci z Rake smo si ogledali objekte na vodovodu in jim predstavili vodovod Raka. Naš glavni namen je otrokom razložiti od kod dobijo pitno vodo, da brez vode ni življenja in kako je potrebno varovati okolje, da bi s tem ohranjali vodne vire čiste.