V nadaljevanju podajamo poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023 ter druge informacije o pitni vodi v skladu z 18. členom Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Poročilo je v tiskani obliki priloženo k računu za komunalne storitve za mesec marec. 

Več si lahko preberete v Poročilu o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter od odvajanju in čiščenju odpadnih voda za mestno občino Krško in Kostanjevica na Krki v letu 2023. Poročilo je dostopno na povezavi.

Del poročila je tudi priloga 1, v kateri so navedeni izmerjeni parametri v letu 2023 po sistemih.