Med prejemniki prvih petih certifikatov Družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji je tudi družba Kostak. Z vključitvijo v pilotni proces certificiranja Inštituta Ekvilib je podjetje dokazalo zavezo k vpeljavi družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v svoje poslovanje.

Elizabeta Cemič, vodja Splošno-kadrovskega sektorja in odnosov z javnostmi, je na podelitvi certifikatov v četrtek, 13. oktobra, v Ljubljani poudarila: »Ukrepi, ki jih izvajamo v okviru certificiranja Družbeno odgovorno podjetje, izhajajo iz zavedanja, da je vsako podjetje vpeto v mikro in makro družbeno in naravno okolje. Zavezanost k družbeni odgovornosti in odgovornemu poslovanju omogočata, da uspešno ustvarjamo in gradimo nove mejnike, dosegamo načrtovane cilje in uspehe.«

Družba Kostak je s svojo poslovno filozofijo že od svojih začetkov pred več kot šestdesetimi leti močno vpeta v domače in tudi širše okolje. Naša prizadevanja na področju družbene odgovornosti uresničujemo z izvajanjem okoljevarstvenih aktivnosti, s podporo različnih dejavnosti na področju humanitarnosti, kulture in športa. Podjetje v ospredje postavlja odgovornost do zaposlenih, posebna pozornost je namenjena usklajevanju med zasebnim in poklicnim življenjem.

Predsednik uprave Miljenko Muha  je ob tej priložnosti povedal: »Veseli smo vsakega novorojenčka, prvih otrokovih korakov v vrtec ali šolo, zdravih sodelavcev, ki se vrnejo na svoje delovno mesto po daljši bolniški odsotnosti, ponosni smo na izobražene in sposobne vodje, inovativne sodelavce, na osvojena prva (in vsa ostala) mesta na športnih tekmovanjih komunalnih podjetij. V največjo čast pa si štejemo, da smo v ožjem in širšem lokalnem okolju pripoznani kot dober zaposlovalec, ki pri svojem poslovanju deluje korektno, odgovorno ter zaposlenim in strankam prijazno.«

Poleg družbe Kostak so certifikat prejeli še podjetja Abbvie, Biotehniški center Naklo, IBM Slovenija in Saubermacher Komunala Murska Sobota. Kot je pojasnil Aleš Kranjc Kušlan, vodja certificiranja in direktor Ekvilib Inštituta, so Certifikat Družbeno odgovorno podjetje razvili v sodelovanju z CSR Company International in je plod njihovega lastnega znanja ter dolgoletne prakse delovanja na tem področju. S certifikatom vpeljujejo bolj strateško in celostno razumevanje pomena družbene odgovornosti in trajnostnega vidika v poslovanje podjetij. Je eden redkih tovrstnih certifikatov v svetovnem merilu, sploh kar se tiče aktivnega vključevanja ključnih deležnikov, na kar so še posebej ponosni.