Zaradi pričakovanega obdobja nižjih temperatur, obveščamo vse uporabnike, ki so priključeni na javni vodovod, da zaščitijo vodovodne inštalacije pred zmrzaljo. Obstaja možnost, da zamrzne vodomer in vodovodni priključek, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. V objektih, ki niso stalno poseljeni (zidanice, vikendi ipd), občasno preverite stanje vodomernega jaška in vodomera. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je treba po zaprtju ventila, vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi in vodomera.

Kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov, zato morate uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov s toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali;
  • ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na tel. št.: 07 48 225. Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo, sme poškodovani vodomer, na stroške uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega vodovoda.

 

Rezultat iskanja slik za počen vodomer