Pri zagotavljanju pitne vode prihaja v določenih okoliščinah do nihanj v kakovosti pitne vode ali težav pri sami oskrbi. V spodnji tabeli je navedeno na kakšen način uporabnike naših storitev obveščamo v primeru posameznih težav s pitno vodo.