Kerinov Grm, Krško, 17. februar 2017V romskem naselju Kerinov Grm so danes dopoldan župan občine Krško mag. Miran Stanko in predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik v družbi romskih otrok namenu predali sekundarni vodovod, ki je pripeljal pitno vodo do vsakega stanovanjskega objekta oz. vsake gradbene parcele v naselju. Z naložbo v višini 122.000 evrov, ki jo je v višini 86.700 evrov finančno podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javnega razpisa za urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih, se je bistveno zboljšala oskrba naselja s pitno vodo.

Osnovno primarno oskrbo s pitno vodo romskega naselja Kerinov Grm je Občina Krško uredila leta 2007. Romi so takrat v lastni režiji izvedli posamezne hišne priključke, vendar je prihajalo do napak ter do ogromne porabe vode, ki je ni bilo mogoče nadzorovati.

Občina Krško je v lanskem letu pristopila k ureditvi sekundarnega vodovoda, s ciljem pripeljati pitno vodo do vsake gradbene parcele in vsakega obstoječega stanovanjskega objekta. Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem podjetjem Kostak Krško je bila sklenjena v septembru 2016, dela pa so se zaključila konec lanskega leta.

Na obstoječo ureditev iz leta 2007 je zdaj povezan vodovodni sistem okrog celotnega naselja. Skupno je vgrajenih okoli 3.000 metrov novih vodovodnih cevi, zagotovljenih je 48 priključkov za vse gradbene parcele v naselju, vgrajeni so novi vodomerni jaški z umeščenimi merilnimi mesti. Na cevovod sta nameščena tudi dva požarna hidranta.

S to naložbo se je po besedah župana bistveno izboljšala oskrba naselja s pitno vodo, saj je voda dostopna vsakemu gospodinjstvu, poraba vode se je optimizirala, ni izgub, omogočena je tudi boljša sledljivost in spremljanje porabe vode, vsak uporabnik pa bo plačeval dejanske stroške porabljene vode. 

Dogodek so s pesmijo in glasbo popestrili najmlajši iz romskega vrtca v Kerinovem Grmu z mentoricami.

 Vir: Občina Krško