Kakovost pitne vode na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki se je v letu 2016 izboljšala, saj je bilo ustreznih kar 99 % vzorcev.

V družbi Kostak s pitno vodo iz 11 vodnih virov oskrbujemo prilbižno 25.000 prebivalcev. Vodovodno omrežje, s katerim upravljamo, je dolgo kar 828 km. Kakovosti pitne vode namenjamo veliko pozornosti in vodo redno vzorčimo. V lanskem letu je bilo odvzetih 457 vzorcev. Več o kakovosti na posameznih vodovodnih sistemih lahko preberete v Poročilu o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki je dostopno na tej povezavi.