Pijmo vodo iz pipe

Približujejo se toplejši meseci, v katerih so naše potrebe po uživanju pitne vode večje kot v drugih letnih časih. Želimo vas spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje in hkrati ohranjati naše naravne vire.

Zakaj je voda iz pipe boljša od ustekleničene?

Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, preden iz skladišča pride do vas. V Sloveniji imamo srečo. Kakovost naše pitne vode je odlična in kadarkoli odpremo pipo, se lahko v trenutku odžejamo, ne da bi morali za to v trgovino. Zakaj bi potem zapravljali denar, dragoceno energijo in naravne vire za nekaj, kar priteče iz pipe v našem lastnem domu, medtem ko 18 % svetovnega prebivalstva nima dostopa do pitne vode? Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom in sveža.

Tudi vi lahko z majhnimi dejanji vsak dan storite nekaj za svoje okolje in spreminjate svet na bolje

Pranje posod za zbiranje odpadkov

Obveščamo vas, da bomo v mesecu maju pričeli s pranjem posod za zbiranje odpadkov. Za dodatne informacije pokličite tel. št. 07 48 17 278 ali 07 48 17 276.

Občinski svet občine Krško sprejel cene za leto 2017

Občinski svet občine Krško je v mesecu marcu sprejel cene za storitve gospodarskih javnih služb, ki začnejo veljati od meseca aprila 2017 naprej. Višina cen za posamezno storitev gospodarske javne službe na enoto ostaja na nivoju leta 2016 oziroma je nižja. Zaradi spremembe deleža subvencioniranja omrežnine za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje, je cena omrežnine za dejavnost odvajanja odpadnih in padavinskih voda nekoliko višja. Zbrana sredstva omrežnine so prihodek občinskega proračuna in se bodo v celoti namenila investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture v občini.