Petek, 9. 6. 2017 - XXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada – se je že tradicionalno začelo s strokovnim posvetom vodilnih in vodstvenih delavcev v Kulturnem domu Krško, podelitvijo priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva ter odprtjem razstave komunalne opreme pri Stadionu Matije Gubca.

Uvodoma so zbrane pozdravili Miljenko Muha, predsednik uprave podjetja Kostak, d. d., Krško, Miran Lovrič, predsednik UO Zbornice komunalnega gospodarstva, mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor in mag. Miran Stanko, župan občine Krško.

Sledila je panelna razprava na temi: Komunalna infrastruktura in finančna sredstva ter Krožno gospodarstvo. Spregovorili so Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Miran Stanko, župan občine Krško, Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju, Sebastjan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva ter Branko Kosi, Snaga d. o. o., Maribor.

Sogovorniki so spregovorili o težavah, ki jih je prinesla nova evropska finančna perspektiva 2014 - 2020, v okviru katere za infrastrukturne projekte ni več sredstev, kot je bilo to v pretekli finančni perspektivi 2007 – 2013. Lokalne skupnosti in podjetja zato infrastrukturo financirajo večinoma same, zato je takih projektov v tem obdobju manj. Spregovorili so tudi o prizadevanjih v smeri vzpostavitve krožnega gospodarstva v Sloveniji ter poudarili, da je bilo na tem področju že narejenih nekaj korakov (recikliranje in predelava odpadkov, ponovna uporaba), čeprav je do cilja še daleč. Poleg vzpostavitve potrebne infrastrukture na tem področju so izpostavili tudi premik na sistemski ravni ter v osveščenosti posameznikov.

Drugi del panelne razprave je bil namenjen temi Zapis pravice do pitne vode v ustavo. Udeleženci razprave so bili Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, Leon Behin, direktor Direktorata za vode in investicije pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Miran Stanko, župan občine Krško, Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju, mag. Iztok Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva, Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved, direktor podjetja Mariborski vodovod, d. d. ter dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina in partnerji.

Sogovorniki so se strinjali, da je voda pomembna dobrina, ki mora biti zaščitena, vseeno pa so večinoma zapis pravice do pitne vode v ustavo videli kot posledico strahu pred podeljevanjem koncesij za pitno vodo. Cilj zapisa pravice do pitne vode je bil zaščita vode, da ne postane tržno blago, težava pa se pojavlja pri zapisu, da oskrbo s pitno izvaja država preko lokalnih skupnosti neposredno. Na tem mestu se pojavlja nevarnost različnega tolmačenja glede tega, kdo naj bi oskrbo s pitno vodo pravzaprav izvajal – država, občina ali javna podjetja.

Letošnja Komunaliada je bila posebna po tem, da so bili na enem mestu zbrani predstavniki države, lokalne skupnosti in komunalnih podjetij, zato je bila priložnost za izmenjavo mnenj, težav in praks na skupnih področjih.

 Moderatorka panelne razprave je bila Mag. Ladeja Gofina Košir, voditeljica in izvršna direktorica Circular Change.

V sklepnem delu strokovnega posveta je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja in nagrado.

Priznanja so prejela naslednja podjetja: Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik, Komunala Ilirska Bistrica, Komunalno-stanovanjsko podjetje Litija, Dinos d. d. in Komunala Sevnica. Kot posameznik je priznanje prijel Jože Leskovar iz podjetja Kostak, d. d. Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva je prejelo podjetje Marjetica Koper. Obrazložitve priznanj so v prilogi.

Po končanem strokovnem posvetu je sledilo odprtje razstave komunalne opreme na Stadionu Matije Gubca, na kateri se je predstavilo 29 razstavljavcev.