Urejanje in vzdrževanje pokopališč

V družbi Kostak skrbimo za urejanje in vzdrževanje skupnih površin na pokopališčih, najemniki grobnih mest pa ste zadolženi za vzdrževanje grobov.

Na nekaterih pokopališčih se pojavljajo tuje rastlinske vrste, kot so ambrozija, japonski dresen, veliki pajesen, ki se agresivno širijo ter neugodno vplivajo na zdravje ljudi. Izven grobnih prostorov jih redno zatiramo, vas pa prosimo, da jih redno odstranjujete iz grobnih prostorov, saj bomo le tako zagotovili urejen videz pokopališč.

Na pokopališčih je vedno večje število opuščenih grobnih prostorov. Pred opustitvijo je potrebno odstraniti nagrobna obeležja oziroma spomenike. V kolikor najemnik ne plačuje obveznosti najema, ima izvajalec javne službe pravico odstraniti nagrobno obeležje na stroške najemnika. Nekateri najemniki na grobnih prostorih ne vzdržujejo grmovnic in dreves in se te razraščajo na sosednje grobove, kjer povzročajo škodo. V tem primeru bomo pisno obvestili najemnike, naj uredijo nagrobno mesto.

Skrb za varovanje okolja tudi na pokopališčih

Na vseh pokopališčih je uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki pomembno pripomore k varovanju okolja. Nameščene so posode z ustreznimi oznakami:

  • z rumenim pokrovom za zbiranje sveč;
  • rjave posode za zbiranje bioloških odpadkov: cvetje, trajnice, grmovnice, odvečna zemlja, ipd.;
  • z modrim ali rumenim pokrovom za zbiranje embalaže: plastični cvetlični lončki, embalažni material, ipd.

V naslednjih mesecih bomo na pokopališčih zmanjšali število posod za ostale odpadke (sive posode) in jih nadomestili s posodami za embalažo, zato vas prosimo, da odpadke dosledno ločujete. Sive posode so izključno namenjene odlaganju odpadkov iz pokopališč (trakovi z napisi, umetne rože, krpe, gobe ikeban, glinene posode in podobo). V posode na pokopališčih pa ni dovoljeno odlagati odpadkov iz gospodinjstev.

Odvoz večjih kosov nagrobne opreme, nagrobnih spomenikov in robnikov je potrebno posebej naročiti na 07 48 17 276 oziroma jih lahko sami odpeljete na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Informacije o pokopališko-pogrebni dejavnosti

  • za informacije glede pokopališko-pogrebne dejavnosti se lahko obrnete na Manuelo Škoda na 07 48 17 227, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
  • glede obračuna in morebitnih sprememb najemnikov pokličite Bojano Janc Lekše na 07 48 17 222, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;