Raba pitne vode iz javnega vodovoda v poletnih mesecih

Zaradi visokih temperatur se je poraba pitne vode v mesecu juniju močno povečala. V primeru nadaljevanja sušnega obdobja se bomo lahko na določenih območjih soočili s pomanjkanjem pitne vode, o čemer vas bomo obveščali. Ob omejitvah uporabe je pitna voda namenjena le za osebno in gospodinjsko rabo, ne pa za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Za dodatne informacije nas pokličite na 07 48 17 225 ali 07 48 17 224 (med 7. in 15. uro). Izven rednega delovnega časa smo dosegljivi na 051 686 301.

Kanalizacija v času izrednih padavin ne zmore odvesti vse padavinske odpadne vode

Poleti se vse pogosteje pojavljajo močnejše padavine. Kanalizacijsko omrežje ni načrtovano za obremenitve, ki jih povzročijo obilnejši nalivi. Dalj časa trajajoči nalivi lahko povzročijo preplavitev nižje ležečih območij (ceste, podhodi in podobno).

Praviloma so takšni hidrometeorološki pojavi napovedani, zato vas pozivamo, da ob napovedanih obilnejših padavinah preverite interno kanalizacijsko omrežje in zaščitite svojo lastnino.

Za dodatne informacije nas pokličite v rednem delovnem času na 07 48 17 228 in izven rednega delovnega časa na 051 686 302.

Dejavnost ravnanja z odpadki

  • v mesecu juliju nadaljujemo s pranjem posod za odpadke. Za morebitne zamike pri rednem odvozu odpadkov se vam opravičujemo.
  • v naslednjih mesecih bomo v primeru izredno visokih temperatur pričeli s pobiranjem odpadkov ob 5. uri zjutraj. Prosimo vas, da spremembo urnika upoštevate pri namestitvi posod za odpadke.
  • biorazgradljive odpadke ne odlagajte v plastičnih vrečah, lahko jih oddajate v papirnih vrečah ali posebnih biorazgradljivih vrečah.
  • odvoz kosovnih odpadkov lahko vsako gospodinjstvo naroči enkrat letno na 07 48 17 278. Izvedba storitve je brezplačna.