Gradbena dela v okviru izgradnje jezovne zgradbe - LOT A2 za hidroelektrarno Brežice so se 7. 7. 2017 zaključila. Objekt  HE Brežice, ki ga je Kostak d. d. kot vodilni partner konzorcija gradbenih izvajalcev pričel izvajati oziroma graditi v mesecu novembru 2014, že poskusno obratuje in bo po poskusnem obratovanju ter tehničnem pregledu predvidoma jeseni 2017 v celoti vključen v slovenski elektroenergetski sistem.

Projekt izgradnje verige spodnjesavskih elektrarn ima pomembno vlogo v tem prostoru, ob ostalih učinkih potrjuje tudi usmeritev v izkoriščanje obnovljivih virov energije kot zavezi k trajnostnem in vzdržnem modelu upravljanja v okviru energetskega potenciala. 

Veseli smo, da se zaključuje še en člen v hidroenergetski verigi na spodnji Savi. To je reka, ki nas povezuje in zavezuje.

Foto: Arhiv HESS, d. o. o.