V vročih poletnih dneh, pa tudi sicer, se najbolj odžejamo z vodo. In to s svežo vodo iz pipe. Pa vemo iz katerega vira prihaja voda iz naše pipe? V družbi Kostak smo se odločili, da vam predstavimo značilnosti posameznih vodnih virov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Zelo različni so: od kraškega zajetja Jama v Kostanjevici na Krki, vodnjakov na Krškem polju, vrtin Rore na krškem gričevju, do zajetja Dobrova in vrtine na območju zaprtega rudnika Senovo. In začeli bomo ravno pri slednjem.

Letos mineva 20 let odkar so zadnji vagoni iz rudnika odpeljali premog in že rudarji so se med težkim delom odžejali z vodo iz tega vira. V času obratovanja rudnika so se izvajala vzorčenja vode različnih vodnih virov v jami, ki so pokazala, da so nekateri vodni viri zelo kakovostni. Na podlagi dobrih rezultatov analiz rudniške vode in težav z vodnim virom Dobrova je bila leta 1995 voda iz rudnika prvič uporabljena za vodooskrbo senovško-brestaniške kotline. V času izvajanja zapiralnih del v rudniku so bili dobri vodni viri združeni in z betonskimi barierami ločeni od voda, kjer se je izvajala eksploatacija premoga. Ker so se navedeni vodni viri nahajali pod obzorjem Ravne, sta bili za dostop do kakovostne vode izdelani dve vrtini: Zakov in Reštanj.

Vodo črpamo iz vrtine Zakov, ki povezuje koto Ravne s t. i. koto 52 (nadmorska višina 52 m). Tam se nahaja večja akumulacija vode. V družbi Kostak se je po prenehanju delovanja rudnika prezaposlilo nekaj nekdanjih delavcev, ki so povedali, da je leta 1989 pri izdelavi raziskovalne proge na koti 53 prišlo do vdora vode in odkrit je bil vodni vir s konstantnim pretokom 23 l/s. Od tam načrpano vodo preko 1,7 km dolgih cevi iz notranjosti rudnika pripeljemo v vodovodno omrežje. Kot zanimivost je Marjan Šoln, ki je v rudniku delal več kot 23 let, povedal, da so bili pri izdelavi rudniških prog v apnencu na več lokacijah najdeni odtisi školjk. Največ so jih rudarji opazili pri izdelavi odvodnjevalne proge na nadmorski višini 0 m.

V družbi Kostak kakovost pitne vode iz rudnika redno spremljamo, enkrat mesečno pa analize opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Za to vodo je značilno, da je srednje trda in bogata z minerali. Senovčani vir dobro poznajo in si radi natočijo vodo iz javne izlivke na Ravnah.

Voda iz teh vrtin predstavlja pomemben vir pitne vode na tem območju. V vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica se voda iz rudnika meša z vodo iz zajetja Dobrova, ki pa vam ga predstavimo v septembru. Do tedaj pa S R E Č N O !

Zaposleni iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pri vzorčenju vode iz rudnika.

 

 

Naš vodnik po rudniku je bil Marjan Šoln, ki je več kot dve desetletji delal v tem rudniku, sedaj pa je v družbi Kostak koordinator elektrovzdrževanja.

Dediščina rudnika žal ostaja skrita.

Tudi v temi lahko vznikne življenje.

 V rudniškem rovu najdemo nekaj kapnikov.

Rudnik smo obiskali na vroč poletni dan v ponedeljek, 30. julija 2017, in se v njem prijetno ohladili.