V sredo, 30. avgusta, so Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in Cveto Žalik, direktor Snage, položili temeljni kamen za izgradnjo sortirnice v Mariboru. S tem je bilo gradbišče tudi protokolarno predano družbi Kostak, d. d., ki je izbrani izvajalec del.

Investitor projekta je Snaga Maribor. Gradnja 12,5 milijonov evrov vredne sortirnice mešanih komunalnih odpadkov bo potekala do junija naslednje leto, ko bo sortirnica pričela z enoletnim poskusnim obratovanjem. Objekt na Tržaški cesti v Mariboru bo obsegal 4.500 kvadratnih metrov, v njem pa bo mogoče obdelati 25 ton mešanih komunalnih odpadkov na uro. Sortirnica bo ena najsodobnejših naprav za razvrščanje mešanih komunalnih naprav v Evropi. Vsebovala bo visokotehnološko opremo, ki bo omogočala visoko čistost izhodnih frakcij. Količina odloženih odpadkov na deponijo se bo zelo zmanjšala, kar bo bistveno pocenilo ravnanje z odpadki v občini Maribor.

Pri projektu izgradnje sortirnice v Mariboru sodelujejo tri krška podjetja: projektantsko podjetje Kostak GIP, Willy Stadler kot dobavitelj opreme in družba Kostak kot glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.  

Več o projektu lahko preberete v Sporočilu za javnost podjetja Snage Maribor na tej povezavi.