Od 21. do 23. septembra bo potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Veliko izdelkov, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih, sodi med nevarne odpadke, zato jih moramo pravilno odložiti. S pravilnim in odgovornim ravnanjem z nevarnimi odpadki varujemo podtalnico in druge vodne vire, zrak, prst, ter s tem tudi zdravje ljudi in živali.

V mesecu septembru bo organiziran brezplačen prevzem nevarnih odpadkov, v katerem bomo zbirali:

  • škropiva (pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke),
  • zdravila (mazila, posipe, tablete, sirupe),
  • čistila in kozmetiko (pršila, ličila),
  • ostanke lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja (ostanke motornih in jedilnih olj ter maščob),
  • termometre, neonske cevi, baterije in akumulatorje.

             

 

Pomembno: Nevarnih gospodinjskih odpadkov NE SMEMO odlagati skupaj z drugimi odpadki iz gospodinjstev, zato vas prosimo, da jih predate v sklopu organizirane akcije. Sami pa jih lahko skozi leto odpeljite na Spodnji Stari Grad, vsak delovni dan od 7. do 18. ure oziroma poleti do 19. ure in v soboto od 7. do 15. ure.

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži: vnetljivo, oksidativno, eksplozivno, zdravju škodljivo, ipd.    

Kam z odpadnimi injekcijskimi iglami?

Odpadne injekcijske igle iz osebne uporabe NE ODLAGAJTE v posode za mešane komunalne odpadke. Pripeljite jih lahko v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Ker gre za ostre predmete in lahko pri nepredvidenem rokovanju z njimi pride do poškodb, je priporočljivo, da se jih prepusti v zaprti plastični posodi.

Skupaj skrbimo za zdravo in lepše okolje!