Odvoz odpadkov v prazničnih dneh

V torek, na dan reformacije, 31. 10. 2017, bomo odpadke odvažali po ustaljenem urniku. V sredo, na dan spomina na mrtve, 1. 11. 2017, odpadkov ne bomo odvažali. Odvozi bodo prestavljeni na naslednji dan. Tako bomo v četrtek, 2. 11. izvajali sredin odvoz, v petek, 3. 11. pa četrtkov in petkov.

Novost glede Vloge za delni odpis okoljske dajatve v primeru okvare

Vsem uporabnikom priporočamo, da redno pregledujete interne instalacije in spremljate porabo vode. V primeru okvare je možen delni odpis okoljske dajatve, in sicer na podlagi ogleda našega predstavnika na odjemnem mestu. Za več informacij pokličite 07 48 17 225.

1. november in odlaganje nagrobnih sveč

Približuje se 1. november, dan spomina na mrtve, ko se mnogi odpravimo na pokopališča in obiščemo grobove svojih bližnjih. V tem času se na pokopališčih naberejo velike količine nagrobnih sveč, ki sodijo v posebne zabojnike. Vse obiskovalce in skrbnike grobov zato prosimo, da nagrobne sveče pravilno odlagajo v ustrezne zabojnike, s čimer bo zagotovljena pravilna obdelava teh odpadkov. Če boste prižgali svečo manj, boste prispevali k zmanjšanju odpadkov in s tem k čistejšemu okolju.

Hkrati bi želeli opozoriti tudi na dejstvo, da so zabojniki za odpadke ob pokopališčih namenjeni odpadkom s pokopališč in ne odpadkom iz gospodinjstev. Gospodinjske odpadke je treba odlagati v zabojnike doma in na ekološke otoke oziroma na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Obrezovanje obcestne vegetacije

S ciljem zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu pozivamo vse lastnike zemljišč ob občinskih javnih cestah k obveznemu obrezovanju in vzdrževanju živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije, zaradi zagotavljanja preglednosti cest in prometne signalizacije ter varnosti pešcev na pločnikih in pešpoteh.

Veljavna zakonodaja predpisuje:

  • da najvišja višina žive meje ob cesti, ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
  • obrezovanje dreves na višini najmanj 4,5 m od nivoja vozišča,
  • varovalni pas ob cesti, kjer mora biti grmičevje ali drevje po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1,5 m od roba vozišča.

Vabljeni na naš Facebook profil

Družba Kostak je v želji po neposrednem stiku s čim večjim številom uporabnikov v septembru začela s komuniciranjem o svojih storitvah in dogodkih tudi na Facebook profilu Kostak. Na njem lahko najdete aktualne novice in obvestila, pa tudi zanimive povezave do vsebin spletne strani kostak.si.

Vabljeni, da obiščete naš Facebook profil in se pridružite naši skupnosti