Zaradi predčasno zaključene 2. faze rekonstrukcije montažnih krožišč in obnove mostu v Krškem bo danes promet skozi krožišče na cesti Drnovo – Sevnica sproščen. Do ponedeljka, 9. oktobra, zjutraj bo še omogočen promet preko nadvoza nad železniško progo, od sedme ure zjutraj pa se bodo začela dela 3. faze obnove mostu in drugega krožišča, ko bo poleg mostu zaprt tudi celoten nadvoz. Obvoz z Vidma bo urejen skozi Staro vas, Vrbino, po obvoznici do mostu pri HE Krško.