Krško - 6. oktober 2017 - Dijaki tehniške gimnazije Šolskega centra Krško - Sevnica, ki so se pred dvema dnevoma udeležili akcije "Očistimo Krško," so svoje aktivnosti tudi snemali in fotografirali, na koncu pa iz zbranega gradiva pripravili zanimiv film.

Dijaki prvih treh letnikov Gimnazije Krško so se v sodelovanju z družbo Kostak odpravili na nekaj problematičnih mest na obeh bregovih reke Save in v čistilni akciji zbrali skupno skoraj 700 kilogramov odpadkov. Zbrali pa so tudi precej posnetkov in fotografij, ki so jih združili v film in objavili na tej povezavi. 

 

Kot je vidno tako a fotografijah kot tudi na filmu, so dijaki na nekaterih območjih imeli kar precej dela. Velike količine odpadkov so zbrali predvsem v bližini trgovskih središč in na zasebnih zemljiščih v njihovi bližini, kjer so se pojavljale velike količine embalaže in ostalih odpadkov. Občane in obiskovalce zato še enkrat prosimo, da pomislijo na okolje, preden odpadke zavržejo v naravo in jih namesto tega odložijo v katerega od ekoloških otokov ali zabojnikov za odpadke. S tem vsak stori svoj korak za čisto okolje.