Krško, 12. oktober 2017 – Obnova krožišč in mostu v Krškem je v tem tednu prešla v tretjo – zadnjo fazo. Od ponedeljka, 9. oktobra, je zato za promet popolnoma zaprt most čez reko Savo ter nadvoz nad železniško progo, obvoz pa je urejen po regionalni cesti Drnovo – Sevnica, mimo Hidroelektrarne Krško in po obvoznici skozi Vrbino do priključka Stara vas.

Začela se je tretja faza obnove krožišč in mostu čez reko Savo v Krškem. Zadnja faza zajema rekonstrukcijo krožišča na stiku mostu čez reko Savo in nadvoza nad železniško progo ter obnovo cestišča z zamenjavo dilatacij. Zaradi del sta most in nadvoz zaprta za ves promet, prehod pa je še vedno omogočen pešcem in kolesarjem.

V tretji fazi kritična točka pri poteku prometa ostaja križišče v Stari vasi. V družbi Kostak smo zato Direkciji za ceste predlagali preučitev prometne situacije ter vzpostavitev začasnih ukrepov – semaforizacije ter po potrebi tudi policijskega usmerjanja.

Zadnja faza obnove je sicer najobsežnejša in najdaljša, tako zaradi obsega del kot tudi predvidene dobave dilatacij, ki naj bi iz Švice prispele v začetku novembra. Sledi njihova vgradnja, izvedba hidroizolacije in preplastitev. Dela naj bi se ob pravočasni dobavi dilatacij in ugodnih vremenskih razmerah zaključila tri tedne po vgradnji dilatacij, predvidoma v sredini decembra.

Zaradi del v poznih jesenskih mesecih so predvideni tudi ukrepi za nemoteno delo v primeru snežnih padavin in nizkih temperatur. V primeru obilnejšega sneženja bodo ob vgradnji dilatacij gradbišče nadkrili s tuneli, ob prenizkih temperaturah pa bodo površino začasno asfaltirali in dela dokončali v spomladanskih mesecih. V tem primeru bo promet na mostu in nadvozu začasno sproščen.

V družbi Kostak, ki izvaja obnovo in rekonstrukcijo krožišč in cestišča, smo že v predhodnih fazah, kljub neugodnim vremenskim razmeram, kar najbolj pospešili postopke obnove, s čimer smo omogočili predčasen umik delne zapore in sprostitev prometa na krožišču na cesti Drnovo – Sevnica.

 

Prvo krožišče je v zaključni fazi urejanja, sledi še nanos barve ter ureditev arhitekturnega elementa v njegovem središču, ki bo predstavljal arheološko najdišče Neviodunum na Drnovem. Ob izrednih prevozih bo instalacijo, ki jo predstavljajo štiri granitne kocke, možno umakniti. Odstranljiva okrasitev je predvidena tudi za drugo krožišče, kjer bodo kot pomnik skoraj 80-letni tradiciji proizvodnje papirja na Vidmu postavili dve jekleni bali papirja.

Več o obnovi pa preberite tudi v tokratnem Posavskem obzorniku.